Vi bygger nytt

For tiden (september 2019) har vi en bolig under oppføring. Denne er prosjekt i egenregi i samarbeid med Strømme Gård AS i Straumsåsen som er et Skagen 120 med tilpassinger. Bl. a. en dobbel garasje med terrasse på garasjetaket. Vi nærmer oss ferdigstilling med tømrerarbeidet på denne boligen med adresse Straumsåsen nr. 10.


Reguleringsplanen for SJØHAGEN i Hillesvåg ble enstemmig godkjent i kommunestyret 21. juni i år. Vi har solgt de to regulerte tomtene til annen utbygger. In


Nedenfor følger bilder, tegningsmateriell og situasjonskart, alt etter hvor langt fremdriften har kommet for de ulike prosjekter.

Har du spørsmål?

Har du spørsmål, eller ønsker du mer informasjon om våre prosjekter. Send oss en melding i skjemaet under eller ring oss på

56 35 85 55